ข้อมูลบอส Mu Arca Online

อัพเดทเมื่อ : 2018-12-05 12:32 น.
bossinfo

Mini Boss ทั่วไป เกิด 3 ชั่วโมงนับจากโดนกำจัด

- Gorgon

- Ice Queen

- Hydra

- Barlog

- Zaikan

รายการดรอป ของ Mini Boss จะดรอปไอเทมประเภท Excelent


MIni Boss ธาตุ Map Archeron

Map Ubaid เกิด 1 ชั่วโมงนับจากโดนกำจัด

- Undine

- Salamander

- Sylphid

- Gnome

- Hellraiser

Map Debenter เกิด 3 ชั่วโมง นับจากโดนกำจัด

- Sellihoden

- Ukanva

- Silla

- Normus

- Muff


Boss

- Kundun ทุกวันเวลา 20.00 น. ( มีโอกาสดรอปเซ็ตไอเทม )

- Selupan 12 ชั่วโมง หลังจากโดนกำจัด

- Medusa ทุกวันเวลา 21.00 น. (มีโอกาสดรอปเซ็ตไอเทม

- Lord Silvester 24 ชั่วโมงนับจากโดนกำจัด

- Core Magriffy 24 ชั่วโมงนับจากโดนกำจัด


Boss ใหญ่ ที่จะมีเฉพาะ แนล 1( แนล PVP เท่านั้น)

- Lord of Ferea 24 ชั่วโมงนับจากโดนกำจัด

- Nix 24 ชั่วโมงนับจากโดนกำจัด

- God of Darkness 24 ชั่วโมงนับจากโดนกำจัด