รายละเอียด Sealed Box ของ Arca Mu

อัพเดทเมื่อ : 2018-12-05 12:32 น.
Sealed Box

Silver Box

Elite Healing Potion 5 ขวด

Elite Mana Potion 5 ขวด

Jewel of Chaos 1 เม็ด

Jewel of Soul 1 เม็ด

Jewel of Bless 1 เม็ด

Horn of Dinorant 1 ตัว

Elemental Rune สุ่ม 1~3 ชิ้น ** แก้ไขวันที่ 29 มกราคม 2562 **

Sphere Upgrade Rune สุ่ม 1~3 ชิ้น** แก้ไขวันที่ 29 มกราคม 2562 **


Golden Box

Elite Healing Potion 10 ขวด

Elite Mana Potion 10 ขวด

Jewel of Chaos 1 เม็ด

Jewel of Soul 1 เม็ด

Jewel of Bless 1 เม็ด

Bundle of Jewel of Bless 10 เม็ด

Bundle of Jewel of Soul 10 เม็ด

Capsule Normal** แก้ไขวันที่ 29 มกราคม 2562 **

Capsule (Fire)** แก้ไขวันที่ 29 มกราคม 2562 **

Capsule (Erth) ** แก้ไขวันที่ 29 มกราคม 2562 **

Capsule (Water)** แก้ไขวันที่ 29 มกราคม 2562 **

Capsule (Wind)** แก้ไขวันที่ 29 มกราคม 2562 **


ของที่สุ่มได้จาก Capsule

Elemental Powder (10, 15)

Elemental Rune (2 ~ 5)

Blessing of Spirit

Expansion Slot of Radiance

Errtel of Anger

Errtel of Blessing

Errtel of Integrity

Errtel of Divinity

Errtel of Radiance

Kundun's Madness Blade

Kundun's Magic Spell Scroll

Stronghold of the Empire Guardians

Ancient Icarus Scroll